Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Starodruki : Starodruki – Biblioteka SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Starodruki
Jesteś tu: Biblioteka SGH > Polski > Starodruki
 

 Starodruki

 
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest placówką wyjątkową wśród bibliotek ekonomicznych kraju. Wyjątkowe są zarówno losy Książnicy, jak i jej zbiory.
 
Księgozbiór Biblioteki przetrwał najtragiczniejsze chwile, nie uległ zniszczeniu ani też rozproszeniu w czasie II wojny światowej, ocalał z pożogi powstania warszawskiego, co w historii stolicy stanowi rzecz niezwykłą. Obecnie Biblioteka SGH jest największą biblioteką ekonomiczną w Polsce. Zgromadzony w jej murach księgozbiór liczy blisko milion woluminów. Wśród książek i czasopism znajduje się wiele druków wydanych w stuleciu XIX oraz zbiorów specjalnych. W porównaniu z innymi bibliotekami dziedzinowymi Książnica posiada wyjątkowo bogaty zbiór starodruków - ksiąg wydanych między 1500 a 1800 rokiem.
 
Kilka tysięcy dzieł pochodzących z XVI, XVII i XVIII stulecia stanowi najcenniejszy fragment kolekcji Biblioteki SGH. Obok licznych dzieł humanistycznych wśród starodruków znajdują się utwory o tematyce ekonomiczno-społecznej i prawniczej, jak również dzieła geograficzne, przyrodnicze, filozoficzne, albumy oraz mapy. Najstarszą pozycją są komentarze wybitnego humanisty niemieckiego, teologa i reformatora Simona Grynaeusa do dzieła Arystotelesa O świecie, które wydane zostały w roku 1533 w Bazylei. Myśl ekonomiczno-społeczną prezentują między innymi: wydany w 1558 roku Traktat o handlu - dzieło francuskiego prawnika Karola Molinaeusa, pioniera w rewidowaniu postawy o zakazie pobierania procentu, Jana Baptisty Lupiego Komentarze o lichwie z 1577 roku czy dzieło autorstwa Klaudiusza Salamasio pod tytułem Księga o lichwie, wydane w 1638 roku.    
 
„O zysku, który z pożyczania rośnie" pisali również autorzy polskiego pochodzenia. W posiadaniu Biblioteki SGH znajduje się wydany  w Krakowie w roku 1640 traktat ekonomiczno-etyczny Marcina Śmigleckiego O lichwie i o wyderkach (czyli rencie wykupnej zwanej w Polsce „wyderkafem” lub prosto- „wyderką”). Prezentując najstarsze zbiory nie sposób pominąć pięknego, zdobionego licznymi drzeworytami, wydania Oekonomiki ziemiańskiej generalnej  Jakuba Kazimierza Haura czy Anzelma Gostomskiego pierwszego wydania Oekonomii abo gospodarstwa ziemianskiego, dla porządnego sprawowania ludziom politycznym dziwnie pożytecznej. Oba dzieła pochodzą z drukarni znamienitego krakowskiego typografa Krzysztofa Schedla.
 
Znacząca część starodruków szesnasto i siedemnastowiecznych reprezentowana jest przez księgi z zakresu prawa i historii. Wśród wydań autorów polskich w kolekcji znajduje się m in.: Marcina Kromera dzieło O pochodzeniu i czynach Polaków z 1555 roku, czy wydana niecałe dwadzieścia lat później, napisana również po łacinie, Jana Herburta Historia Polski. Warto zaznaczyć, że obie księgi wydrukowane zostały w Bazylei w sławnej oficynie Jana Oporina. Tematykę prawniczą reprezentuje przede wszystkim dzieło, które wywarło wyjątkowy wpływ na współczesne instytucje prawa cywilnego - Corpus Iuris Civilis wydany w roku 1595. Jurysprudencję z zakresu prawa I Rzeczpospolitej prezentują z kolei Statuty Królestwa Polskiego, autorstwa wspomnianego już wyżej prawnika i historyka Jana Herburta z roku 1597.
 
Od 2012 r. rozpoczęte zostały prace cyfryzacyjne celem zaprezentowania szerszej publiczności najstarszej, pochodzącej z XVI stulecia, części zbioru oraz XVII-wiecznych starodruków ukazujących zagadnienia ekonomiczno-społeczne.
 
Digitalizacja kolekcji stanowi część pracy naukowej finansowanej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015 pod tytułem: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski. Kierownikiem projektu jest prof dr hab. Janusz Kaliński, a sekretarzem naukowym dr  BarbaraTrzcińska.                                                                                                                                                                                                                                                                11.jpg
 
 
Prezentacja starodruków z kolekcji Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie