Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bazy danych i zasoby elektroniczne : Municipium
Biblioteka - Bazy danych i zasoby elektroniczne
 

 Municipium

 
MUNICIPIUM jest serwisem internetowym poświęconym samorządom w Polsce. Zawiera m.in. informacje o jednostkach samorządu terytorialnego, ich sytuacji finansowej i gospodarczej oraz o otoczeniu, w jakim działają. Dostępny jest także przegląd najważniejszych wydarzeń lokalnych.

Źródłami informacji w Municipium są sprawozdania Narodowego Banku Polskiego, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, publikacje ministerstw oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego, Komitetu do Spraw Europejskich MSZ i innych instytucji.

Ponadto, w serwisie dostępne są wydania bieżące i archiwalne dzienników regionalnych, m.in. Dziennika Wschodniego, Dziennika Bałtyckiego, Gazety Lubuskiej, Expressu Ilustrowanego, Życia Warszawy, Dziennika Zachodniego i wielu innych.

Serwis Municipium prowadzony jest przez firmę Euromoney Polska S.A., należącą do grupy ISI Emerging Markets – czołowego dostawcy danych dotyczących gospodarek krajów rozwijających się.

Serwis Municipium zawiera m.in.:

  • informacje o zmianach gospodarczych, politycznych i prawnych dotyczących inwestycji
  • dane statystyczne dotyczące gmin, powiatów i województw
  • profile wszystkich 2.808 jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla, zawierające informacje adresowe, opis, dane o atrakcyjności inwestycyjnej i inne
  • bogate archiwa publikacji dotyczących samorządów, lokalnych wydań gazet i magazynów
  • raporty analityczne (w wersji PDF lub XLS) z licznymi grafikami umożliwiające łatwe śledzenie zmian oraz porównania
  • informacje o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, programach i finansowaniu z UE
  • plany inwestycyjne i długofalowe strategie jednostek samorządu terytorialnego
  • bazę danych przetargów ogłaszanych przez każdą jednostkę samorządową
  • profile przedsiębiorstw działających na lokalnych rynkach wraz z wybranymi danymi finansowymi
  • analizy, omówienia i komentarze w przystępnej i łatwej do dalszego opracowania formie

LocalTrends
Municipium zawiera także własne analizy kwartalne dotyczące jednostek samorządu terytorialnego – LocalTrends. Każdy raport zawiera podstawowe dane kontaktowe, opis danej jednostki, a także jej analizę pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej, wykonalności budżetu, sytuacji finansowej, finansowania projektów UE i innych kryteriów.Dla każdej jednostki sporządzana jest również analiza porównawcza z innymi podmiotami samorządowymi.