Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bazy danych i zasoby elektroniczne : Bazy danych i zasoby elektroniczne – Biblioteka SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biblioteka - Bazy danych i zasoby elektroniczne
 

 BAZY DANYCH I ZASOBY ELEKTRONICZNE

 

 
(narzędzie umożliwia​jące przeszukiwanie tytułów czasopism dostępnych w poniższych bazach danych oraz w katalogu Biblioteki SGH)

Wyszukiwarka książek elektronicznych​
(narzędzie umożliwiające wyszukiwanie książek elektronicznych udostępnionych w ramach licencji krajowych przez wydawnictwa: Elsevier, Springer i Wiley) 

.......................................................................................................................................................................................................................................................


Bazy zagraniczne 

​Link do bazy ​Opis Dostęp​ Rodzaj bazy​
Cambridge Core OPIS SGH ​Pełnotekstowa
CEIC Data​ OPIS SGH ​Dane gospodarcze
DART-Europe e-Theses Portal OPIS wolny ​Pełnotekstowa dysertacji
Directory of Open Access Journals OPIS wolny ​Pełnotekstowa
EBSCO OPIS SGH ​Pełnotekstowa
​Eikon + Datastream OPIS​ OIN Informator o przedsiębiorstwach
Emerald OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Emerald eCase Collection​ SGH ​Pełnotekstowa​
EMIS Intelligence - Region (Europa Środkowa i Wschodnia) OPIS SGH ​Pełnotekstowa
EU Bookshop OPIS wolny ​Pełnotekstowa
​Eurostat​ OPIS wolny ​Statystyczna
EUR-Lex OPIS wolny ​Pełnotekstowa, prawnicza
HighWire Press wolny Pełnotekstowa
IEA Electricity Information Statistics (na OECD iLibrary)
OPIS ​​SGH ​​Pełnotekstowa
ISI Highly Cited wolny ​Bibliometryczna
Journal Citation Reports SGH Bibliometryczna
JSTOR OPIS SGH ​Pełnotekstowa
National Bureau of Economic Research Working Papers SGH ​Pełnotekstowa
OECD iLibrary OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Orbis​ OPIS SGH ​Informator o przedsiębiorstwach
Oxford Academic​ OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Passport OPIS SGH ​Statystyczna, pełnotekstowa
​Pearson eBooks​ OPIS SGH ​Pełnotekstowa książek
Presseurop (PL) wolny ​Przegląd prasy europejskiej
ProQuest OPIS SGH ​Pełnotekstowa
ProQuest Ebook Central ​​OPIS​ SGH ​​Pełnotekstowa książek
​SAGE Journals
OPIS SGH Pełnotekstowa
Science Direct OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Scopus OPIS SGH Bibliometryczna
Springer Link OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Taylor & Francis Online​ OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Taylor & Francis Open Access Books ​OPIS wolny ​Pełnotekstowa książek
UN iLibrary
​OPIS ​​SGH ​​Pełnotekstowa
Web of Science OPIS SGH Bibliometryczna
Wiley Online Library OPIS SGH ​Pełnotekstowa
WTO iLibrary​ SGH ​Pełnotekstowa
 
Bazy polskie (lub dotyczące Polski)

​Link do bazy​ ​Opis ​Dostęp Rodzaj bazy​
AGRO OPIS wolny ​Bibliograficzna
Alebank.pl Bankowość. Finanse. Samorząd OPIS wolny ​Pełnotekstowa
Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej OPIS wolny ​Bibliograficzna
BazEkon   OPIS
wolny
​Bibliograficzno-pełnotekstowa
Cytowania w BazEkon​ OPIS wolny ​Bibliometryczna
BazHum OPIS wolny ​Bibliograficzno-abstraktowa
BazTech OPIS wolny ​Bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geografii Polskiej wolny ​Bibliograficzna
Bibliografia Geologiczna Polski wolny ​Bibliograficzna
Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych SGH OPIS wolny ​Bibliograficzna
Bibliografia Zawartości Czasopism OPIS wolny ​​Bibliograficzna
CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych wolny ​Pełnotekstowa
Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ​OPIS SGH ​​Pełnotekstowa
CEJSH Central European Journals of Social Sciences and Humanities OPIS wolny ​Bibliograiczno-abstraktowa
CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki OPIS wolny ​Pełnotekstowa
EMIS Professional - Region (Europa Środkowa i Wschodnia) OPIS SGH ​Pełnotekstowa
Forum Obywatelskiego Rozwoju wolny ​Portal ekonomiczny
IBUK Libra OPIS SGH ​Pełnotekstowa książek
Legalis
OPIS SGH
​Pełnotekstowa, prawnicza
Lex​ SGH ​​Pełnotekstowa, prawnicza
Nauka Polska wolny ​Informacyjna
Ośrodek Studiów Wschodnich wolny ​​Pełnotekstowa
Otwórz Książkę OPIS wolny ​Pełnotekstowa książek
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wolny ​Pełnotekstowa
Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do roku 1939 OPIS ​​wolny ​​Bibliograficzno-pełnotekstowa
Portal Informacyjny GUS wolny ​Pełnotestowa, statystyczna
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011 wolny ​Bibliograficzna
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 w systemie ALEPH
wolny ​Bibliograficzna
Przewodnik Bibliograficzny Biblioteki Narodowej wolny ​Bibliograficzna
Publikacje CBOS wolny ​Pełnotekstowa
Publikacje i Ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych OPIS wolny ​Pełnotekstowa
Puls Biznesu ​Pełnotekstowa
RDS Repozytorium Danych Społecznych OPIS wolny ​Repozytorium danych badawczych
​RepOD Repozytorium Otwartych Danych​ OPIS wolny ​Repozytorium danych badawczych
Roczniki Statystyczne OPIS S​G​H ​Pełnotekstowa, statystyczna
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej wolny ​Bibliograficzno-abstraktowa
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o wchodzenie do baz tylko z adresów domowych. Wejścia do baz są monitorowane.

......................................................................................................................................................................................................................................................
 
Objaśnienia:
 
Jednostką odpowiedzialną za udostępnianie baz danych jest Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej infnauk@sgh.waw.pl, tel. 22 564 9505, 22 564 9739.
W przypadku technicznych problemów z logowaniem należy kontaktować się z Zespołem Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (pok. 7a, budynek Biblioteki, tel. 22 564 6464). Kontakt mailowy: zwri@sgh.waw.pl
1 Opis
​zwięzła informacja o zawartości bazy oraz o ewentualnej możliwości i warunkach dostępu do zasobu spoza kampusu SGH.
2 Dostęp
wolny oznacza, że baza jest ogólnodostępna, bez logowania.
SGH  oznacza, że baza jest dostępna po zalogowaniu do sieci uczelnianej (przewodowej i bezprzewodowej) oraz zdalnie spoza sieci.
SGH oznacza, że baza jest dostępna po zalogowaniu do sieci uczelnianej (przewodowej i bezprzewodowej). Bez możliwości dostępu zdalnego.
OIN oznacza, że baza jest dostępna jedynie w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej po zalogowaniu przez bibliotekarza.

 

​