Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Czasopisma dostępne on-line : Bieżące czasopisma polskie
Biblioteka - Bazy danych i zasoby elektroniczne - Czasopisma dostępne on-line
 

 Bieżące czasopisma polskie

 
Lista bieżących czasopism zagranicznych         Wyszukiwarka czasopism A-Z

​ ​ ​Polskie czasopisma bieżące (rocznik 2020)

Poniższa lista zawiera tytuły czasopism polskich, prenumerowanych w wersji papierowej (dostępnych w Czytelni Czasopism) z informacją o ewentualnym dostępie do wydania elektronicznego. Oprócz tego umożliwiamy Czytelnikom dostęp do zbioru kilkudziesięciu tysięcy innych czasopism (polskich i zagranicznych), nie ujętych w tym spisie, ale dostępnych w wersji elektronicznej.
Narzędziem umożliwiającym znalezienie czasopisma w bazie danych jest wyszukiwarka czasopism (link powyżej).
 
 
A B C D E F G H I J​ K L M N O P Q R S T U V W ​X Y Z Ż INFO
 

​​Tytuł czasopisma


dostęp on-line przez

ograniczenie dostępu
sygnatura
A ^
​Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum dostęp wolny ​brak ​315.303
​Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia dostęp wolny​ ​brak ​315.304
​Analizy i Studia CASP dostęp wolny ​brak ​336.005
​Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym ​dostęp wolny ​brak ​335.867
​Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists dostęp wolny​ ​brak ​335.650
​Applicationes Mathematicae dostęp wolny ​brak ​310.595
​Archives of Environmental Protection dostęp wolny ​brak ​316.263
​Argumenta Oeconomica dostęp wolny​ ​brak ​316.145
​Atest. Ochrona Pracy ​tylko wyd. papierowe
​303.259
B ​ ​^
​Bank alebank.pl ​rejestracja ​319.059
​Bank i Kredyt dostęp wolny ​brak ​309.168
​Barometr Regionalny dostęp wolny ​brak ​335.629
​Barometr Zawodów… dostęp wolny ​brak ​336.029
​Benefit ​​tylko wyd. papierowe ​335.820​
​Bezpieczeństwo Pracy
tylko wyd. papierowe
313.867
​Bibliotekarz dostęp wolny brak​ ​309.602
​Biuletyn / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ​dostęp wolny ​brak ​335.554​
​Biuletyn Euro Info dostęp wolny​​ brak​ ​335.530
​Biuletyn Głównego Księgowego OIN/CDE ​hasło ​335.708
​Biuletyn Informacyjny / Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ​dostęp wolny brak​ ​315.261
​Biuletyn Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny dostęp wolny ​brak ​310.947
​Businessman.pl ​tylko wyd. papierowe ​335.759
C ​ ​^
​Ceduła Giełdy Warszawskiej serwer Hikari ​hasło
zasób elektroniczny
​Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics dostęp wolny brak​ ​335.662
​Central European Review of Economics & Finance ​dostęp wolny ​brak 335.896
​Coaching tylko wyd. papierowe ​brak ​335.809
​Collegium of Economic Analysis Working Papers dostęp wolny ​brak zasób elektroniczny​
​Comparative Economic Research dostęp wolny ​brak ​316.863
​Computerworld EMIS ​IP ​310.890
​Contemporary Economics ​​dostęp wolny ​brak 335.755
​Control and Cybernetics ​IP
314.492
​Controlling i Rachunkowość Zarządcza
tylko wyd. papierowe
 
​319.292
​Controlling i Zarządzanie ​tylko wyd. papierowe ​335.835
​Czasopismo Geograficzne ​​dostęp wolny
​brak ​301.007
​Czasopismo Skarbowe
(Warszawa: 1926-1939)
e-BUW ​brak ​zasób elektroniczny
​Codzienna Gazeta Handlowa (1932-1939) ​brak ​zasób elektroniczny
​Człowiek i Dokumenty dostęp wolny​​
​brak ​335.​769
D ​ ​^
​Decision Making in Manufacturing and Services dostęp wolny​ brak​ 335.723
​Decyzje ​dostęp wolny brak​ ​316.820
​Do Rzeczy ​tylko wyd. papierowe ​336.022
​Domy Spółdzielcze ​tylko wyd. papierowe​ ​308.563
​Doradca Podatkowy ​tylko wyd. papierowe 335.774
​Doradca Restrukturyzacyjny ​tylko wyd. papierowe ​335.844
​Drogownictwo tylko wyd. papierowe​​​ ​311.179
​Dziennik. Gazeta Prawna EMIS
​IP
​313.093
E ^
​E-commerce & Digital Marketing ​tylko wyd. papierowe
​Econometric Research in Finance dostęp wolny ​brak ​335.9​09
​Econometrics​ dostęp wolny​ ​brak ​335.749
​Economics and Business Review dostęp wolny ​brak ​335.868
​Edukacja Ekonomistów i Menedżerów ​dostęp wolny ​brak ​316.822
​Ekonomia XXI Wieku  dostęp wolny brak​ ​335.855
​Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia dostęp​ wolny ​brak ​335.916
​Ekonomia i Środowisko dostęp ​wolny brak​
323.961
​Ekonomia Społeczna / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ​dostęp wolny brak​ ​335.838
​Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
​tylko wyd. papierowe
310.676
​Ekonomista tylko wyd. papierowe
​302.305
​E-mentor
dostęp wolny ​brak
315.149
​Energetyka
tylk​o wyd. papierowe
310.735
​Engineering Management in Production and Services ​dostęp wolny brak​ 336.053​
​Entrepreneurial Business and Economics Review dostęp wolny ​brak ​335.962
​Eurologistics
dostęp wolny
​rejestracja
319.293
​Europa Regionum ​dostęp wolny brak​ ​316.130
​Europejski Doradca Samorządowy
​rejestracja
335.770
​Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
dostęp wolny ​brak
316.​851
F ​ ​^
​Faktoring tylk​o wyd. papierowe ​335.713
​Financial Sciences. Nauki o Finansach ​​dostęp wolny ​brak ​335.​656
​Finanse
tylk​o wyd. papierowe 
​335.652
​Finanse + Controlling tylk​o wyd. papierowe
​335.845
Finansowanie Nieruchomości
​ rejestracja
335.538
​Folia Oeconomica Cracoviensia ​dostęp wolny​ ​brak ​302.334
​Folia Oeconomica Stetinensia ​dostęp wolny ​brak ​335.632
Forbes
tylk​o wyd. papierowe

316.858
​Forum ​tylk​o wyd. papierowe ​304.297
Forum Akademickie
tylk​o wyd. papierowe
318.179
G ​ ​^
​Gazeta Bankowa
tylk​o wyd. papierowe

313.053
Gazeta Bankowa
(Lwów: 1921-1931)
​brak
zasób elektroniczny
​Gazeta Finansowa ​tylk​o wyd. papierowe ​brak ​313.084
Gazeta Samorządu i Administracji
OIN/CDE​ ​hasło
313.087
Gazeta SGH
dostęp wolny ​brak
319.089
Gazeta Ubezpieczeniowa
​IP
313.089
​Gazeta Wyborcza
tylk​o wyd. papierowe
​tylko bieżący rok
​Geographia Polonica ​​dostęp wolny ​brak ​302.425
​Glosa Le​x ​IP ​318.197
​Głos Banków Spółdzielczych ​tylk​o wyd. papierowe ​335.594
​Gospodarka Materiałowa i Logistyka ​​Le​x ​IP ​310.671
​Gospodarka Narodowa ​dostęp wolny ​brak ​318.139
​Gospodarka Surowcami Mineralnymi ​dostęp​ wolny ​brak ​323.884
​Gospodarka w Praktyce i Teorii dostęp ​wolny brak​ ​319.233
​Gospodarka Wodna ​tylk​o wyd. papierowe ​310.2​25
H ​ ​^
Handel
tylk​o wyd. papierowe

319.111
Handel Wewnętrzny
BazEk​on brak
307.945
Harvard Business Review Polska
tylk​o wyd. papierowe
314.760
Home and Market
tylk​o wyd. papierowe

316.149
Hotelarz
tylk​o wyd. papierowe

318.217
​Humanizacja Pracy ​dostęp wolny brak​ ​309.712
I ^
​Informacja o Świadczeniach Pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o Niektórych Świadczeniach z Zabezpieczenia Społecznego dostęp wolny ​brak ​335.592
​Informatyka Ekonomiczna dostę​p wolny ​brak ​335.750
​International Journal of Contemporary Management
​dostęp wolny ​brak ​335​.928
​International Journal of Management and Economics  dostęp wolny ​brak ​313.917
​International Journal of Synergy and Research ​dostęp wolny ​brak ​335.8​64
​Ius Novum ​dostęp wolny ​brak ​320.021
J ^
​Journal of Agribusiness and Rural Development dostęp wolny brak​ ​335.811
​Journal of Economics and Management ​dostęp wolny ​brak ​316.853
​Journal of Management and Financial Sciences dostęp wolny ​brak ​335.617
​Journal of Modern Science ​dostęp wolny brak​ ​335.889
​Journal of Positive Management dostęp wolny ​brak ​335.​880
K ^
​Kobieta i Biznes. Women and Business ​dostęp wolny ​brak ​319.210
​Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w latach… ​tylko wyd. papierowe ​311.825
Kondycja Gospodarstw Domowych
dostęp wolny ​brak
zasób elektroniczny
Koniunktura w Bankowości
​brak
zasób elektroniczny
Koniunktura w Budownictwie
dostęp wolny brak
zasób elektroniczny
​Koniunktura w Handlu ​dostęp wolny ​brak zasób elektroniczny
​Koniunktura w Przemyśle dostęp wolny ​brak zasób elektroniczny
​Koniunktura w Rolnictwie dostęp​ wolny​ ​brak zasób elektroniczny
​Kontrola Państwowa ​dostęp wolny ​brak ​300.676
​Kronika Sejmowa dost​ęp wolny ​brak ​319.032
​Kultura i Rozwój ​dostęp wolny ​brak ​335.921
​Kurier Finansowy alebank.pl ​rejestracja ​335.758
​Kwartalnik Historyczny dostęp wolny ​brak ​302.167
​Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace ​dos​tęp wolny ​brak ​316.198
​Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie dostęp wolny ​brak ​319.317
​Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula ​dostęp wolny ​brak ​335.854
​Kwartalnik Prawa Prywatnego ​tylko wyd. papierowe ​323.963
L ​ ​^
​LogForum dostęp wolny ​brak ​335.561
Logistyka
​IP
319.084
​Logistyka: współczesne wyzwania ​tylko wyd. papierowe ​335​.876
Logistyka a Jakość
tylko wyd. papierowe
315.064
M ​ ​^
Magiel : niezależny miesięcznik studentów SGH
dostę​p wolny brak
319.196
Manager: business magazine
tylko wyd. papierowe

335.573
Marketing i Rynek
Le​x
​IP
319.066
Marketing w Praktyce
tylko wyd. papierowe

319.096
​Mazowsze. Studia Regionalne ​dostęp wolny ​brak ​335.670
Media i Marketing Polska
tylko wyd. papierowe
313.083
Monitor Podatkowy
Lega​lis IP
318.209
​Monitor Prawa Bankowego Lega​lis ​IP ​335.924
​Monitor Prawa Handlowego ​​Legalis ​IP ​335.791
​Monitor Prawniczy Legalis ​IP ​318.169
​Monitor Spółdzielczy tylko wyd. papierowe ​303.425
​My Company. Polska ​tylko wyd. papierowe ​335.830
​Myśl Ekonomiczna i Polityczna ​dostęp wolny ​brak ​315​.319
N ​ ​^
Namiary na Morze i Handel
tylko wyd. papierowe
319.296
​Nasz Bank ​tylko wyd. papierowe ​316.142
Nauka
dostęp wolny ​brak
323.975
Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój
dostęp wolny ​brak
303.134
​Nauki o Finansach. Financial Sciences dostęp wolny ​brak ​335.656
​Nauki o Zarządzaniu. Management Science ​dostęp wolny brak​ 335.752​
Newsweek. Polska
IP
314.753
​Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ​dos​tęp wolny ​brak ​335.914
​Nieruchomości Legalis ​IP ​315.014
​Nowa Europa ​tylko wyd. papierowe ​335.608
​Nowe Książki ​tylko wyd. papierowe ​308.733
​Nowoczesny Bank Spółdzielczy alebank.pl ​rejestracja ​335.541
​Nowy Przemysł tylko wyd. papierowe
​315​.011
O ​ ​^
​Olsztyn Economic Journal dostęp wolny ​brak ​320.024
​Opakowanie ​tylko wyd. papierowe ​310.667
Operations Research and Decisions
dostęp wolny
brak
335.709
​Optimum. Studia Ekonomiczne dostęp wolny ​brak ​316.131
Organization and Management. Organizacja i Kierowanie
dostęp wolny brak
316.383
​Organization & Management : scientific quarterly ​dostęp w​olny ​brak ​335.747
Outsourcing and More
dostęp wolny ​brak
335.773
P ​ ​^
​Panorama Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ​dostęp wolny ​brak ​335.510
Państwo i Prawo
Le​x
IP
300.744
Parkiet
IP
313.072
Personel i Zarządzanie
hasło
319.073
Personel Plus
tylko wyd. papierowe
335.771
Polityka
tylko wyd. papierowe
313.334
Polska Gospodarcza
(R. 1930-1939)
brak
zasób elektroniczny
Polityka Gospodarcza
(Łódz: 1935)
brak
zasób elektroniczny
​Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie  ​tylko wyd. papierowe ​316.842
Polityka Społeczna
tylko wyd. papierowe
317.957
Polska Gazeta Transportowa tylko wyd. papierowe
313.082
​Polski Cukier ​dostęp wolny ​brak ​335.847
​Polski Przegląd Dyplomatyczny dostęp wolny ​brak ​315.269
Poradnik Bibliotekarza
tylko wyd. papierowe
308.280
Poradnik Gazety Prawnej
hasło
319.401
Poradnik Handlowca
IP
319.182
​Poradnik Restauratora dostęp wolny ​brak ​319.219
​Praca i Zabezpieczenie Społeczne ​​Le​x ​IP ​308.958
​Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu dostę​p wolny ​brak ​335.910
​Pracownik Samorządowy ​tylko wyd. papierowe ​335.714
​Prawo Asekuracyjne ​tylko wyd. papierowe ​323.971
​Prawo Pomocy Publicznej ​tylko wyd. papierowe ​335.818
​Problemy Jakości ​tylko wyd. papierowe ​303.​188
​Przedsiębiorstwo & Finanse dostęp wolny ​brak ​335.734
​Przedsiębiorstwo i Region dostęp​ wolny ​brak ​335.944
​Przedsiębiorstwo Przyszłości ​dostęp​ wolny ​brak ​335.669
​Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce  ​dostęp wolny ​brak ​335.869
​Przegląd Biblioteczny ​tylko wyd. papierowe ​306.122
​Przegląd Ekonomiczno-Społeczny dostęp​ wolny ​brak ​336.015
​Przegląd Ekonomiczny
(R. 1932-1939)
e-BUW ​brak ​zasób elektroniczny
​Przegląd Europejski ​dostęp wolny ​brak ​315.322
​Przegląd Geograficzny ​dostęp wolny ​brak ​305.823
​Przegląd Gospodarczy
(R. 1920-1939)
e-BUW ​brak ​zasób elektroniczny
​Przegląd Handlowy
(R. 1927-1939)
e-BU​W ​brak ​zasób elektroniczny
​Przegląd Historyczny ​tylko wyd. papierowe ​300.917
​Przegląd Komunikacyjny dostęp wolny ​brak ​305.239
​Przegląd Organizacji ​tylko wyd. papierowe ​303.577
​Przegląd Podatkowy ​​Le​x ​IP ​315.260
​Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych ​tylko wyd. papierowe ​335.819
​Przegląd Politologiczny ​dostęp wolny ​brak ​335.857
​Przegląd Prawa Handlowego ​​Le​x ​IP ​319.041
​Przegląd Prawno-Ekonomiczny dostęp wolny ​brak ​335.863
​Przegląd Sejmowy ​dostęp​ wolny ​bral ​323.983
​Przegląd Statystyczny dostęp wolny ​brak ​307.591
​Przegląd Techniczny ​tylko wyd. papierowe ​304.029
​Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Le​x ​IP ​303.570
​Przemysł i Handel
(R. 1920-1929)
e-BUW ​brak ​zasób elektroniczny
​Przemysł Spożywczy ​tylko wyd. papierowe ​311.068
​Psychologia Ekonomiczna ​dostęp wolny ​brak ​335.732
​Puls Biznesu wydawca ​rejestracja ​313.080
R ^
Rachunkowość
tylko wyd. papierowe
310.728
Rachunkowość Budżetowa
​hasło
319.184
​Rejent ​tylko wyd. papierowe ​335.622
​Revue Internationale des Economistes de Langue Francaise  ​dostęp wolny ​brak ​335.894
​Rocznik Integracji Europejskiej dostęp wolny ​brak ​335.859
​Rocznik Prasoznawczy dostęp wolny ​brak ​335.739
​Roczniki Administracji i Prawa ​dostęp wolny ​brak ​316.866
​Roczniki Biblioteczne dostęp wolny ​brak ​308.515
​Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych dostęp wolny ​brak ​311.822
​Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ​dostęp wolny ​brak ​335.738
​Rozprawy i Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie
(R. 1929-1931)
e-BUW  ​brak ​zasób elektroniczny
Ruch Filozoficzny
dostęp wolny brak
300.190
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
dostęp wolny brak
300.227
​Rynek Rolny ​tylko wyd. papierowe ​320.929
Rynek Turystyczny
tylko wyd. papierowe
315.069
Rzeczpospolita
IP
313.0​36
S
​ ​^
Samorząd Terytorialny
Le​x IP
323.962
​Security Forum dostęp wolny ​brak ​335.926
Serwis Prawno-Pracowniczy
hasło
316.148
​Silesian Journal of Legal Studies ​dostęp wolny ​brak ​335.676
​Społeczeństwo i Ekonomia dostęp wolny ​brak ​335.865
Sprawy Międzynarodowe
dostęp wolny brak
303.038
​StartUp Magazine ​tylko wyd. papierowe ​335.826
​Statistics in Transition ​dostęp wolny ​brak ​323.968
Stosunki Międzynarodowe - International Relations
tylko wyd. papierowe
325.177
Studia Demograficzne
dostęp wolny brak
305.825
​Studia Ekonomiczne dostęp wolny ​brak ​308.491
​Studia Europejskie ​dostęp wolny ​brak ​316.165
​Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów dostęp wolny ​brak
​313.910
Studia Prawnicze
dostęp wolny ​brak
302.433
​Studia Prawno-Ekonomiczne ​dostęp wolny ​brak ​301.155
​Studia Prawnoustrojowe dostęp w​olny ​brak ​335.644
Studia Socjologiczne
dostęp wolny brak
307.250
​Studia z Polityki Publicznej dostęp wolny ​brak ​335.861
​Sytuacja Społeczno-Gospodarcza Kraju  ​dostęp wolny ​brak
​Szef Sprzedaży ​tylko wyd. papierowe
​Śląski Przegląd Statystyczny dostęp wolny ​brak ​315.324
​Środkowoeuropejskie Studia Polityczne dostęp wolny ​brak ​335.858
T ^​​
​Tęcza Polska ​tylko wyd. papierowe ​335.536
​Toruń Business Review ​dostęp wolny ​brak ​335.915
​Transborder Economics dostęp wolny ​brak ​335.920
​Transport Manager ​tylko wyd. papierowe ​335.846
​Trzeci Sektor wydawca ​rejestracja ​316.850
Turyzm
dostęp wolny brak
323.964
Tygodnik Handlowy
(Warszawa: 1919-1920)
brak
zasób elektroniczny
Tygodnik Powszechny
tylko wyd. papierowe
313.349
U ^
​Ubezpieczenia Społeczne ​dostęp wolny ​brak ​315.177
​Urban Development Issue (d. Problemy Rozwoju Miast) ​dostęp wolny ​brak ​336.038
W ^​​
Warsaw Business Journal
IP
310.394
​Warsaw Forum of Economic Sociology dostęp wolny ​brak ​335.694
The Warsaw Voice
IP
313.056
Wiadomości Matematyczne
dostęp wolny ​brak
314.259
Wiadomości Statystyczne
dostęp wolny ​brak
309.373
Wiadomości Turystyczne
tylko wyd. papierowe
313.094
Wieś i Rolnictwo
dostęp wolny ​brak
316.251
Wprost
​IP
317.547
Wspólnota
tylko wyd. papierowe
313.062
​Współczesne Problemy Zarządzania ​dostęp wolny ​brak ​335.718
Z
^
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
dostęp wolny brak
307.570
​Zagadnienia Informacji Naukowej ​tylko wyd. papierowe ​311.646
​Zarządzanie i Finanse dostęp wolny ​brak ​335.742
​Zarządzanie Publiczne ​dostęp wolny ​brak ​316.892
​Zarządzanie w Kulturze ​dostęp wolny ​335.631
​Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ​Czytelnia Czasopism
ikonkompzielony.png
​315.281
​Zeszyty BRE Bank-CASE dostęp wolny ​brak ​zasób elektroniczny
​Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej dostęp wolny ​brak ​320.923
​Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ​dostęp wolny ​brak ​335.866
​Zeszyty Naukowe PWZS w Płocku. Nauki Ekonomiczne dostęp wolny ​bra​k ​335.927
​Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja dostęp wolny ​brak ​335.929
​Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas ​dostęp wolny ​brak ​316.875
​Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu dostęp wolny ​brak ​316.844
​Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości dostęp wolny ​brak ​316.406
Ż
^
Życie Gospodarcze
(Katowice: 1945/46-1980)
brak
zasób elektroniczny
 
Wyjaśnienia:   
  • Powyższa lista zawiera wyłącznie tytuły czasopism polskich prenumerowanych w roku 2014. Informacji o kompletnym zbiorze czasopism, tj. o zasobie danego tytułu, dostępności, lokalizacji i sposobie udostępniania, należy szukać w katalogu elektronicznym Biblioteki SGH.    
  • Dostęp on-line oznaczony jako "OIN/CDE" oznacza, że wydanie elektroniczne czasopisma jest dostępne jedynie w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej (bud. B, parter, pok. 10)  po zalogowaniu przez dyżurnego bibliotekarza.
  • Do części czasopism możliwy jest dostęp elektroniczny. Informacji o zasadach dostępu dla studentów SGH udziela Oddział Informacji Naukowej   
  •  Czasopismo w wersji elektronicznej dostępne na komputerze w Czytelni Czasopism, pokój 204 bud. B.