Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Bibliometria : Przedmiot analizy bibliometrycznej
Bibliometria
 

 Przedmiot analizy bibliometrycznej

 

Przy ocenie bibliometrycznej opublikowanego dorobku naukowego uwzględnia się następujące kategorie publikacji i redakcji:

 • artykuły naukowe:
  • opub​likowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczone w ministerialnym wykazie czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  • op​ublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w ministerialnym wykazie;
 • monografie naukowe:
  • wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
  • wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
 • rozdziały w monografiach naukowych:
  • w​​ydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
  • wy​danych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
 • redakcja naukowa monografii naukowych:
  • wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw;
  • wyda​nych przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw.

Artykuł naukowy

Artykułem naukowym jest recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. 

Na aparat naukowy składają się: wykaz źródłowych materiałów, przypisy, bibliografia załącznikowa, odnośniki do innych tekstów.

Artykułem recenzyjnym jest w szczególności wypowiedź polemiczna, podejmująca tematy ważne z punktu widzenia dyskursu w nauce lub sztuce, która jednakże – w przeciwieństwie do typowego artykułu naukowego – nie została opatrzona aparatem naukowym, posiada natomiast walory opracowania o charakterze oryginalnym i twórczym. Artykułem recenzyjnym może też być recenzja monografii naukowej zamieszczona w czasopiśmie naukowym. W wyniku ewaluacji za artykuł recenzyjny będzie można uzyskać 25% liczby punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w danym czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Ocenie bibliometrycznej podlegają również artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które są uwzględnione w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE)

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna.

Monografia naukowa

Monografią naukową jest 

 • recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym; 
 • recenzowany i opatrzony bibliografią, przypisami lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny;
 • recenzowane i opatrzone właściwym aparatem naukowym edycje naukowe tekstów źródłowych.

Publikacja naukowa jest uwzględniana tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. 

W przypadku monografii wydanych w latach 1999-2016 obowiązuje dodatkowy wymóg minimalnej objętości 6 arkuszy wydawniczych dla całej monografii oraz połowy arkusza w przypadku rozdziału w monografii naukowej. W nowym modelu ewaluacji – obowiązującym od 2017 roku - odstąpiono od tych kryteriów.​