Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Informacje dla osób niepełnosprawnych : Strona główna
Biblioteka - O Bibliotece - Niepełnosprawni
 

 Informacje dla osób niepełnosprawnych

 
Od kilku lat podejmowane są działania, mające na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zasobów zgromadzonych w Bibliotece SGH i w ten sposób wyrównanie ich szans edukacyjnych. Dotychczas działania te objęły:
 1. Zmiany uregulowań prawnych, tzn. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki.
 2.  
 3. Likwidację barier architektonicznych poprzez dostosowanie dolnej kondygnacji budynku Biblioteki, tj. wykonane zostały: 

  • podjazd na taras przed głównym wejściem,
  • mechanizmy umożliwiające otwarcie drzwi zewnętrznych po naciśnięciu odpowiedniego przycisku,
  • platformy pozwalające osobie na wózku wjechać na poziom parteru,
  • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z materiałów zgromadzonych w Bibliotece, w tym:

  • powiększalnik elektroniczny MyReader, który ułatwia czytanie osobom niedowidzącym (powiększalnik znajduje się w Czytelni Czasopism Polskich),
  • stanowisko komputerowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które znajduje się w Centrum Dokumentacji Europejskiej (pok. 9); na stanowisku: zestaw do skanowania i czytania Multilektor (w tym program Cycero i FineReader), oprogramowanie mówiące (Jaws) i powiększająco-mówiące (ZoomText MagReader), dostęp do Internetu, specjalna mysz dla osób z niesprawnością rąk) oraz słuchawki.


Publikacje cyfrowe dla osób niewidomych i niedowidzących 


Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dysponuje zbiorem podręczników w formie cyfrowej w postaci plików PDF (z OCR). Publikacje te mogą być udostępniane studentom, doktorantom i pracownikom SGH, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzroku. Aby skorzystać ze wspomnianych publikacji, należy:

 1. ​Przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności w Dziale Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 2. Podpisać zobowiązanie o nieudostępnianiu otrzymanych publikacji innym osobom.
 3. Skontaktować się z pracownikiem biblioteki panem Jarosławem Bieńko, tel. 22 5649509, e-mail jaroslaw.bienko@sgh.waw.pl
 4. Dostarczyć do biblioteki nośnik pamięci USB (pendrive), na który skopiowana zostanie potrzebna publikacja.