Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Centrum Dokumentacji Europejskiej : Regulamin
Biblioteka - Centrum Dokumentacji Europejskiej
 

 Regulamin

 
 

R E G U L A M I N

korzystania ze zbiorów
Centrum Dokumentacji Europejskiej
 
 

Osoby uprawnione do korzystania

 
Z Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) mogą korzystać:   
 1. Studenci i pracownicy Szkoły Głównej Handlowej - po zostawieniu dowodu tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty) u dyżurnego bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin,    
 2. Osoby z zewnątrz – po przedstawieniu Karty Czytelnika uprzednio wyrobionej w Czytelni Ogólnej oraz pozostawieniu dowodu tożsamości i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

Udostępnianie zbiorów   

 
 1. Ze zbiorów CDE korzysta się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Księgozbiór ustawiony jest według Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE).   
 2. CDE udostępnia swoje zbiory wyłącznie na miejscu z możliwością odpłatnego kserowania tylko cienkich broszur i luźnych dokumentów.   
 3. W CDE działa elektromagnetyczny system zabezpieczania zbiorów.

Korzystanie z komputerów i zasobów elektronicznych 


 1. Z komputerów korzystać można tylko w celach wyszukiwawczych:
  1. w katalogu on-line Biblioteki;
  2. w zagranicznych i polskich bazach danych;
  3. w innych źródłach dostępnych w systemie NetWare, w sieci lokalnej, w Internecie oraz na udostępnionych CD-ROMach.   
 2. Prawo do korzystania z komputerów uzyskuje się po dokonaniu autoryzacji w sieci (zalogowania się na własne konto sieciowe). Po zakończeniu pracy należy się wylogować. Czytelnicy spoza uczelni mogą korzystać z konta anonimowego po uprzednim powiadomieniu bibliotekarza.   
 3. Wydruki komputerowe są odpłatne wg stawek ustalonych w cenniku opłat.   
 4. W CDE można skorzystać z nagrywarki CD oraz ze skanera.   
 5. Wszelkie inne działania są zabronione.   
 6. Możliwość korzystania z komputerów jest ograniczona czasowo do dwóch godzin.

Przepisy porządkowe   

 
 1. W CDE obowiązuje zachowanie ciszy. Nie zezwala się na pracę zespołową    
 2. Czytelnicy korzystający z CDE zobowiązani są do: 
  1. pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, toreb, torebek, plecaków, parasoli itp.;
  2. zgłaszania i okazywania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych przy wchodzeniu i wychodzeniu;
  3. zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków bibliotekarzowi;
  4. przestrzegania zakazu spożywania posiłków i wnoszenia napojów;
  5. przestrzegania zakazu wnoszenia włączonych telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń mogących zakłócić pracę bramek.    
 3. W przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu Dyrektor Biblioteki SGH może ograniczyć lub pozbawić prawa do korzystania ze zbiorów CDE.