Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Mikrodane Eurostat : Mikrodane Eurostat – Biblioteka | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mikrodane Eurostat
 

 Mikrodane Eurostat

 

Udostępnianie mikrodanych Eurostatu do celów naukowych

w Szkole Głównej Handlowej

Eurostat_logo.svg.png
 
 
 
W 2014 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała akredytację Europejskiego Urzędu  Statystycznego,  dzięki czemu wszyscy samodzielni pracownicy naukowi SGH uzyskali prawo do ubiegania się o dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu do celów naukowych. 
 
 
 
SGH została upoważniona do reprezentowania Eurostatu w procesie udostępniania poufnych mikrodanych swoim pracownikom naukowym, ponieważ :   
 
  1. zobowiązała się do ochrony poufności mikrodanych i do czuwania, aby pracownicy naukowi SGH korzystający z mikrodanych przestrzegali przepisów określonych w Wytycznych Eurostatu [Guidelines for the assessment of research entities and research proposals]  i w prawie unijnym*,
  2. utworzyła na swoim terenie punkt bezpiecznego dostępu do mikrodanych, w którym zapewnia odpowiednie warunki do bezpiecznego udostępniania i przechowywania powierzonych sobie  poufnych mikrodanych,
  3. unormowała zasady bezpiecznego udostępniania poufnych mikrodanych w SGH w  Regulaminie udostępniania mikrodanych Eurostatu do celów naukowych


Pracownicy naukowi SGH, zainteresowani  wykorzystaniem mikrodanych Eurostatu w swoich badaniach naukowych, mogą ubiegać się o dostęp do poufnych danych poprzez składanie stosownych Wniosków Projektowych do Europejskiego Urzędu  Statystycznego.  W celu uzyskania szczegółowych informacji  dotyczących Wniosków Projektowych  oraz procedury udostępniania mikrodanych Eurostatu w Szkole Głównej Handlowej prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową lub kontakt z Koordynatorem Wniosków.
 
 
 
 
 
 
*Szczegółowe dwustronne ustalenia między SGH i Eurostatem zostały opisane we Wniosku Akredytacyjnym złożonym przez SGH do Eurostatu oraz w Klauzuli Poufności podpisanej przez przedstawiciela SGH prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego, Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (kopie obu dokumentów są do wglądu u  Koordynatora Wniosków).