Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Mikrodane Eurostat : Podstawa prawna
Mikrodane Eurostat
 

 Podstawa prawna

 

Akty prawne UE
 
Proces legislacyjny nad określeniem zasad kontrolowanego nieodpłatnego udostępnienia poufnych danych do celów naukowych trwał w instytucjach UE kilkanaście lat. Kolejno powstawały stosowne akty prawne, które stworzyły odpowiednie ramy do wykorzystywania poufnych informacji przez naukowców. Na tym fundamencie mogły później powstać bardziej szczegółowe przepisy odnoszące się konkretnie do danych zbieranych do celów statystycznych, aż ostatecznie w 2013 r. uchwalono rozporządzenie określające zakres i zasady dostępu do poufnych mikrodanych Eurostatu do celów naukowych.
 
Poniższe akty prawne pozwalają prześledzić kolejne etapy pracy legislacyjnej, która doprowadziła do kontrolowanego nieodpłatnego udostępnienia poufnych mikrodanych Eurostatu naukowcom europejskim:  
 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) Nr  45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych;  45_2001_pl.pdf45/2001_pl.pdf
 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) Nr223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej; 223_2009_pl.pdf223/2009_pl.pdf
 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej COM(2012) 167 final z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej; CELEX_52012PC0167_PL_TXT.pdfCOM(2012) 167_pl.pdf
 
- Decyzja Komisji Europejskiej (2012/504/UE) z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu; CELEX_32012D0504_PL_TXT.pdf2012/504/UE_pl.pdf
 
- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) Nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych; 557_pl.pdf557/2013_pl.pdf
 
- dokument Wytyczne Eurostatu. [ Guidelines for the assessment of research entities and research proposals  plik PDF pobrany ze strony: http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview ]
 
Akty Prawne RP
 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej: link.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: link