Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Franco Modigliani
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 1985: Franco Modigliani

 
grodek_portret.JPG

FRANCO MODIGLIANI, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1985 r.

Za pionierski wkład w analizę oszczędzania i rynków finansowych.

 
 
 

Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się w 1918 roku w Rzymie, zmarł w USA w 2003 roku. Miejsce pracy naukowej: Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, MA. Laureat dał się poznać dzięki dwóm osiągnięciom: hipotezie cyklu życia w analizie konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych, a także sformułowanemu - wspólnie z Mertonem Millerem (laureatem Nagrody Nobla z 1990 roku) - twierdzeniu na temat sposobów finansowania przez przedsiębiorstwo swojego własnego rozwoju. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 10 grudnia 1985 roku - według http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł „The life cycle, individual thrift and the wealth of nations" („Cykl życia, oszczędności gospodarstw domowych a bogactwo narodów").
 
Najważniejsze publikacje:  (według „Who's Who in Economics" 3 ed. oraz "Libary of Congress Online Catalog" http://catalog.loc.gov)
 
Książki :
 1. National incomes and international trade./.... , H.Neisser.- Chicago : University of Illinois Press, 1953.- 396 s.
 2. The determinants of national saving and wealth : proceedings of a Confrerence held by the International Economic Association at Bergamo, Italy. / ed. ......, R. Hemming. - New York: St. Martins Press, 1983 .- 424 s.[ redakcja naukowa materiałów z międzynarodowej konferencji ekonomistów zorganizowanej w Bergamo pod auspicjami 'International Economic Association ']
 3. Collected papers of Franco Modigliani. Cambridge, Mass : Massachustetts Instiute of Technology, 1981 v. 1. -451 s. ,1986 v. 2. -527 s., 1986 v 3.- 487, 1989, v.4.- 375 s. v.5.-1989.- 468 s.
 4. The debate over stabilization policy. Cambridge : Cambridge University Press, 1986.- 270 s.
 5. Mortage and mortage-backed securities markets./........., F.J. Fabozzi.- Boston Mass. : Harvard Business School Press, 1992.- 341 s.
 6. The Italian economy : what next ? / ed. ....., M. Baldassari.- Houndmills, Basigstoke, Hampshire: Macmillan Press, 1995 .-200 s.
 7. Capital markets : institutions and instruments. 3 ed. / ......,F.J.Fabozzi .- Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003.- 644 s.

Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
 1. The predictability of social events". /.....,E.Grunberg // Journal of Political Economy, 62, 1954 nr 6 s.465-478
 2. Production planning over time and the nature of the expectation and planning horizon"/....., F.E. Hohn // Econometrica , 23, 1955 nr 1 s.46-66
 3. The cost of capital , corporation finance and the theory of investment"/ ...., M. Miller // American Economic Review, 48 , 1958 nr 3 s.261- 297[wspólny artykuł dwóch późniejszych laureatów Nagrody Nobla]
 4. Reply to Ando and Modigliani and to DePrano and Mayer: rejoinder"/...., A. Ando // American Economic Review, 55, 1965 nr 4 s.786-790
 5. Recent monetary development and countroversies"/ ...., i in.// Brookings Papers on Economic Activity 1982 nr 1 s.245-271
 6. Life cycle, individual thrift , and the wealth of nations"// American Economic Review,76, 1986 nr3 s.297-313
 7. Government debt , government spending and private sector behavior"/...., A. Sterling// American Economic Review, 76 , 1986 nr 5 s. 1168-1179
 8. The role of intergenerational transfers and life cycle saving in the accumulation of wealth"// Journal of Economic Perspectives , 2 , 1988 nr 2 s.15-40
 9. Regan's economic policies: a critique"// Oxford Economic Papers : New Series, 40, 1988 nr 3 s.397-426
 10. Debt, divident policy, taxes, inflation and market valution"//The Journal of Finance, 37, 1982 nr 2 s. 255-273