Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Robert C. Merton
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 1997: Robert C. Merton

 
grodek_portret.JPG

ROBERT C. MERTON, USA
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1997 r.

Za opracowanie - wspólnie z Myronem S. Scholesem - metody wyceny instrumentów pochodnych zwłaszcza opcji. Badania obu nagrodzonych dotyczyły wyceny opcji na standaryzowane produkty: notowane na giełdzie papiery wartościowe i towary.

 
 
 

Podstawowe fakty z życia i działalności: 

Urodził się w Nowym Yorku w 1944 r. Miejsce pracy naukowej: Harvard University, Graduate School of Business and Administration. Robert Merton podał metodę analizy wysokości decyzji konsumenckich i inwestycyjnych oraz uogólnił także już wcześniej opisany model ustalania cen aktywów kapitałowych CAMP (autorzy modelu własności Harry Markowitz i William Sharpe otrzymali Nagrodę Nobla w 1990 roku). Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1977 roku - według http://nobelprize.org/economics/laureates - nosił tytuł „Applications of option - pricing theory: twenty five years" („Zastosowanie teorii wyceny opcji - dwadzieścia pięć lat później").

Najważniejsze publikacje:  (według "Who's Who in Economics" 3 ed.) 

Książki :
 1. Continuous-time finance. Cambridge,Mass.: Blackwell, 1992 .- 700 s.
 2. Optimal investment strategies for university endowment funds. Cambridge, MA : National Bureau of Economic Research, 1991 . 44 s.
 3. Financial innovation and the management and regulation of financial institutions. Cambrodge,MA : National Bureau of Economic Research, 1995 . -45 s.
 4. Finance./ ..., Z. Bodie. - Upper Saddle River,NJ : Prentice - Hall, 2000. - 497 s.
 5. Finanse./ ..., Z. Bodie- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2003 .-643 s.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
 1. „Lifetime portfolio selection under uncertainty: the continous - time case" //Review of Economics and Statistics, 51, 1969 nr 3 s.247-257
 2. „Theory of rational option - pricing" // Bell Journal of Economics and mangement Science,4 1973 nr 1 s.141-182
 3. „An intertemporal capital asset pricing model"// Econometrica, 41, 1973, nr 5 s.867- 887
 4. „On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates" // Journal of Finance, 29, 1974 nr 2 s. 449-470
 5. „A simple model of capital market equilibrium with incomplete information" // Journal of Finance, 42, 1987 nr 3 s. 483-470
 6. „Dividend behavior for the aggregate stock market"/ ...., T. Marsh// Journal of Business, 60, 1987 nr 1 s.1-40
 7. „Influence of mathematical models in finance on practice: past , present and future"// Philosophical Transactions: Physical Sciences and Engeenering, 347, 1994 s.451-462
 8. „Applications of option - pricing theory: twenty five years later "// American Economic Review , 88 , 1998 nr 3 s.323-349