Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii : Robert J. Aumann
Biblioteka - Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
 

 2005: Robert J. Aumann

 
grodek_portret.JPG

Robert J. Aumann, Izrael

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2005r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Thomasem C. Schellingiem z USA, jak brzmi sentencja orzeczenia o przyznaniu nagrody  - za:  „ rozszerzenie naszego rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii gier”.

 
 
 

Prace obu laureatów umożliwiły wyjaśnienie , dlaczego niektóre społeczeństwa lepiej zarządzają wspólnymi zasobami.
 
Robert Aumann znany jest przede wszystkim z prac dotyczących długoterminowych relacji między uczestnikami konfliktów (tzw. gier powtarzanych). Relacja taka zachodzi na przykład w sytuacji, gdy między uczestnikami „gry” występuje asymetria informacji - czyli jedna ze stron dysponuje chociażby, większą wiedzą o kosztach działania konkurenta niż druga. -Pierwszą Nagrodę Nobla z dziedziny teorii gier przyznano trzem ekonomistom w 1994 roku.-Teoria powtarzanych gier Aumanna stała się obecnie w naukach społecznych stałym elementem analizy przypadków współpracy o charakterze długofalowym. Prace uczonego stanowią istotne uzupełnienie podstaw teorii gier.
 
Podstawowe fakty z życia i działalności:
 
Urodził się w 1930 roku we Frankfurcie- w Niemczech. Miejscem jego pracy naukowej jest Hebrew Uniwersity w Jerozolimie.
Robert Aumann znany jest przede wszystkim z prac dotyczących długoterminowych relacji między uczestnikami konfliktów (tzw. gier powtarzanych). Relacja taka zachodzi w sytuacji gdy miedzy uczestnikami "gry" występuje asymetria informacji - czyli jedna ze stron dysponuje na przykład większą wiedzą o kosztach działania konkurenta niż druga. Pierwszą nagrodę z dziedziny teorii gier przyznano już grupie trzech noblistów w 1994 roku.- Teoria powtarzanych gier Aumanna jest obecnie -w naukach społecznych - stałym elementem analizy przypadków współpracy o charakterze długofalowym. Prace uczonego stanowią istotne uzupełnienie teorii gier.
Na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla dnia 8 grudnia 2005 sylwetkę laureata przedstawił  członek  Komisji ds. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii profesor Jörgen Weibull . Następnie Robert J. Aumann wygłosił wykład okolicznościowy ‘War and Peace’ / Wojna i pokój/.

 
Najważniejsze publikacje:  (według "Who's who in economics" 3 ed.)
 
Książki : 
 1. Advances in game theory/...., i in. ,Princeton N.J.: Princeton University Press, 1964 – 679 s.
 2. Values of non-atomic games./ ..., L.S. Shapeley, Princeton N.J: Princeton University Press, 1974 -333 s.
 3. Lectures on game theory. Boulder: Westview Press, 1989 .- 120 s.
 4. Repeated games with incomplete information./..., M.B.Mascchler, R.E.Stearns, Cambridge,Mass.: Massachusets Inst.of Technology Press, 1995- 342 s.
 5. Game and economic theory. Selected contributions in honor of Robert J.Aumann. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995 –463 s.
 6. Topics in mathematical economics and game theory. Essays in honor of Robert J.Aumann. Providence, IR :American Mathematical Society, 1999 -291 s.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w bazie danych JSTOR):
 1. "Asphercity of alternating knots”// The Annals of Mathematics,64, 1965 nr 2 s.374-392
 2. ”Utility theory without the completness axiom. A correction”// Econometrica, 32, 1964 nr1/2  s . 210-212
 3. “Existence of competitive equilibria in markets with a continuum of traders”// Economertica, 34, 1966 nr 1 s.1-17
 4. ”Agreeing to dusagree”//The Annals of Statistics, 4, 1976 nr 6 s.1236-1239
 5. ”Voting for public goods”/..., M.Kurz, A.Neyman// Review of Economic Studies, 50, 1983 nr 4 s.677-693
 6. ”On the non-transferable utility value. A comment on the Roth-Shafer examples”// Econometrica, 53, 1985 nr 3 s.667-678
 7. “On the non-transferable utility value. Rejoinder”// Econometrica, 54, 1986 nr 4 s.985-990
 8. “Values of markets with satiation  or fixed prices”/…, J.H. Dreze // Econometrica,  54, 1986 nr 6 s. 1271-1318
 9. “Correlated equilibrium as an expression of Baylesian rationality”// Econometrica, 55, 1987 nr 1 s.1-18