Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
BIBLIOTEKA SGH
Czytelnia ogólna : Strona główna
Biblioteka - Udostępnianie i katalogi - Czytelnia ogólna
 

 CZYTELNIA OGÓLNA

 
Biblioteka SGH pełniąc jednocześnie funkcję biblioteki publicznej udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym.
W Czytelni Ogólnej - w wolnym dostępie - znaleźć można obowiązkowe i zalecane przez wykładowców podręczniki, wydawnictwa Oficyny Wydawniczej SGH, w wyborze wydawnictwa uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych uniwersytetów i politechnik oraz słowniki, encyklopedie, roczniki statystyczne ogólne, informatory i atlasy.
 
Księgozbiór podręczny czytelni uporządkowany jest według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK). Sygnatura, oznaczająca miejsce książki na półce, zbudowana została z połączenia KBK i operatora Cuttera.
 
 

Czytelnia udostępnia również zbiory z księgozbioru głównego znajdujące się w magazynie, po ich uprzednim zamówieniu za pomocą rewersu.

Szczegółowe zasady korzystania z Czytelni określa Regulamin Biblioteki.

Zbiory czytelni chronione są przez elektroniczne bramki zainstalowane przy wejściach.

Czytelnicy mogą odpłatnie korzystać z punktu kserograficznego mieszczącego się w Czytelni Ogólnej, a także z dwóch kserokopiarek na karty magnetyczne znajdujących się w Czytelni Czasopism.

Uwaga:

ZASADY wypożyczeń nocnych z księgozbioru podręcznego Czytelni Ogólnej

14 października 2013 r. Czytelnia Ogólna wprowadziła system tzw. wypożyczeń nocnych. Dotyczy on książek księgozbioru podręcznego Czytelni. Są to pozycje wieloegzemplarzowe oznaczone różowym paskiem.
Prawo do korzystania z wypożyczeń nocnych mają studenci SGH oraz doktoranci mający uaktywnione konto biblioteczne w Wypożyczalni.

Wypożyczeń dokonuje się na podstawie legitymacji elektronicznej lub karty bibliotecznej.
Wypożyczenia nocne realizowane są:
•    Poniedziałek-Czwartek, od godz. 19.00  do godz. 19.45 z obowiązkiem  zwrotu do godz. 10.00 dnia następnego.
•    Piątek, od godz. 19.00  do godz. 19.45 z obowiązkiem zwrotu w sobotę o godz. 10.00.
•    Sobota, od godz. 17.00  do godz. 17.45 z obowiązkiem zwrotu w niedzielę o godz. 10.00.
•    Niedziela, od godz. 14.00 do godz. 14.45 z obowiązkiem zwrotu w poniedziałek do godz. 10.00.
•    W przypadkach, kiedy wypożyczenie następuje przed dniami świątecznymi książki należy oddać do godz. 10.00 
     pierwszego dnia roboczego.
W ramach nocnych wypożyczeń można jednorazowo wypożyczyć trzy woluminy niezależnie od limitu książek przysługujących studentom i doktorantom w Wypożyczalni. Warunkiem realizacji wypożyczeń nocnych jest brak zaległości na koncie czytelnika.
Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek pobiera się opłatę:
  • 5 zł za każdą godzinę i za każdą przetrzymaną pozycję.
  • Opłata  jest naliczana od godz. 10.00. dnia następnego.

W przypadku kwestii spornych wszelkie decyzje podejmuje kierownik Działu Udostępniania Zbiorów lub dyżurujący bibliotekarz.

Elektroniczna wersja rewersu w formacie PDF
 
W formularzu wypełniamy aktywne (podświetlone) pola tylko po jednej stronie rewersu (druga strona wypełnia się automatycznie), możemy to zrobić metodą "kopiuj-wklej" z katalogu ALEPH lub wpisując ręcznie z klawiatury. Elektroniczny formularz tak samo jak rewers papierowy służy do korzystania ze wszystkich materiałów dostępnych w Czytelni Biblioteki SGH, nie zastępuje go, lecz jest tylko wygodnym uzupełnieniem. W formularzu umieszczone są cztery rewersy, w przypadku zamawiania mniejszej liczby materiałów wydrukują się rewersy puste, które można wykorzystać innym razem wypisując je ręcznie. Przed złożeniem rewersów w czytelni należy je wyciąć.
 
Uwaga: Prosimy o nie zmienianie wielkości rewersu, gdyż w innym formacie rewersy nie zostaną przyjęte.
 
 
Elektroniczny rewers
 
Godziny otwarcia:
  • poniedziałek - piątek: 8:30-20:00,(realizacja zamówień z Księgozbioru Głównego do godz. 19:45)
  • sobota: 10:00-18:00,
  • niedziela: 10:00-15:00.
Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów:
 
Kontakt:

Czytelnia Ogólna
Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej
ul. Rakowiecka 22B, 02-521 Warszawa
tel. 22
564 9526